Searching..


The Next Generation Oleh Aizat

Victoria Magic Academy Oleh Nik Afiqi

Diri Kedua Oleh Nasx

Think Before You Date Oleh Fatiey Alzahrah

Hidden Oleh Hana

Rentap Oleh Aya Julkree

Pertandingan Liga Perkasa Emas Oleh Irfan Faiz

Hero Tak Hero Oleh Real Wan

Harapan Palsu Oleh Tangan Kanan

Takaza 3 Oleh Sitrahaslee

Sayugia Satria Oleh Tuan Ahmad Faiz

Sparanormal - Istidraj Oleh Mark Piet

Apabila Cinta Berputik Oleh Siti Manan

Ngelak! : Ep1 - DodgeBall Oleh Aniff Zazali

Skuad Satria Oleh Feettri Ibrahim

Hyperman Oleh Irfan Foner

 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.