Searching..
GENRE KOMIK , »

Sayugia Satria Oleh Tuan Ahmad Faiz

Bookmark
Tajuk Komik : Sayugia Satria
Pelukis : Tuan Ahmad Faiz
Genre : Aksi, Drama
Status : Ongoing
Sinopsis : Sayugia Satria adalah sebuah komik berteraskan alam kependekaran dan persilatan era 1400 masehi.Saya selaku pelukis asal,penulis komik ini menegaskan watak- watak serta jalan penceritaan Sayugia Satria ini tidak kena mengena dengan mana-mana individu samada masih hidup atau telah meninggal dunia. Cerita adalah rekaan sendiri dan tidak diciplak daripada mana-mana sumber. Tujuan komik ini dilukis dan di siarkan adalah untuk memartabatkan seni silat melayu Dan kepahlawanan melayu melalui media bacaan memandangkan seni silat melayu semakin tenggelam dek peredaran zaman millennium kini.Kepada para pembaca selamat menghayati komik ini semoga berkenan di hati sanubari kalian Dan ini merupakan langkah pertama saya menceburi bidang karya komik.

BahagianStatus
Sayugia Satria 01 - Kepulangan Baca
Sayugia Satria 02 - Fitnah Terkini Baca Sekarang

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.