Searching..
Hantar Komik

Hantar komik melalui email ke hai@matkomik.com beserta dengan butiran seperti Nama Samaran, Profil Ringkas Diri Anda, Link ke Sosial Media (Instagram/FB/Twitter/Website), Tajuk Komik, Genre Komik (Aksi/Komedi/Seram/Ganas/Politik/Dakwah/Cinta/dll), Sinopis Komik dan lampirkan/attach sekali komik anda dalam format jpeg/png.


Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL