Searching..
GENRE KOMIK , , »

Dango Oleh Adrian Shah

Bookmark

Author image

Adrian Shah

Nothing special.. i'm just ordinary person..
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Suka komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.