Searching..
GENRE KOMIK , »

Game time Oleh Pakngahalipz


Author image

Pakngahalipz

Dah bertahun-tahun berkecimpung dalam industri seni & animasi. Apa salahnya suka-suka buat komik indie?
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL