Searching..
GENRE KOMIK , »

ADIPERKASA Oleh Matarojit

Bookmark

Author image

Heroes Art Studios

Komik ini dihasilkan adalah memberi pemahaman lebih dalam lagi tentang projek indie live action ADIPERKASA yang bakal menyusul didepan mata anda, diharap komik ini dapat menarik minat pengemar - pengemar TOKUSATSU tanah air
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik iniLoad comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.