Searching..
GENRE KOMIK »

ADIPERKASA Oleh Matarojit


Author image

Heroes Art Studios

Komik ini dihasilkan adalah memberi pemahaman lebih dalam lagi tentang projek indie live action ADIPERKASA yang bakal menyusul didepan mata anda, diharap komik ini dapat menarik minat pengemar - pengemar TOKUSATSU tanah air
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik iniKlik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL