Searching..


Jamuan Makan Oleh Rowr

Pontianak & Gula Oleh F.R.Zain & Ayman Adny

Rahsia Oleh Raion

Karipap Telur Tembakul Oleh Apin Nism & Emi Nephry

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.