Searching..


Karipap Telur Tembakul Oleh Apin Nism & Emi Nephry

Bubur Hebat Ayah! Oleh Oz Ishak

Penunggu Tasik Oleh Sham Canggih

Iblis Oleh Al-Hafiz

Sparanormal - Istidraj Oleh Mark Piet

Panda-Man Oleh Hanza

1984 Oleh Bophairy

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.