Searching..
GENRE KOMIK , , , , »

Pontianak & Gula Oleh F.R.Zain & Ayman Adny


Author image

Ayman Adny

Future is the best
Author image

F.R. Zain

A half crazy writer.


Rate komik ini
Views

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL