Searching..
GENRE KOMIK »

Rentap Oleh Aya Julkree

Tajuk Komik : Rentap - Adventures in the land of hornbills
Pelukis : Aya Julkree
Genre : Aksi, Fantasi
Status : Ongoing
Sinopsis : A story about a boy who is a descendant of the might warrior Rentap. He meets along the land's famous myths and legends to aid them in the land's imminent darkness. Will Rentap be able to save his home.

ChapterStatus
Chapter 1 - A Boy Named Rentap Baca SekarangKlik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL