Searching..
GENRE KOMIK , , »

Ngelak! : Ep1 - DodgeBall Oleh Aniff Zazali

Bookmark

Author image

Aniff Zazali

Bekerja sebagai Product Designer di syarikat swasta di KL. Mula melukis semenjak terpengaruh dengan manga Dragon Ball. Kartunis Oren sebagai idola, dan seterusnya meniru sedikit stroke lukisan beliau, sebelum selesa dengan gaya @ stroke sendiri.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.