Searching..
GENRE KOMIK , »

Takaza 3 Oleh Sitrahaslee

Bookmark
Tajuk Komik : Takaza 3
Pelukis : Sitrahaslee
Genre : Aksi, Dakwah
Status : Tamat
Sinopsis : Pada episod kali ini, syah telah jatuh pengsan akibat kesan daripada racun yang dialaminya. Boy telah membawa syah ke hospital dimana tempat Doktor Ila bekerja. Kebetulan pula, Doktor Ila telah bertugas untuk mengubati sakit syah yang akhirnya menyebabkan doktor ila sangat terkejut kerana Syah mempunyai daya penyembuhan darpada racun dalam badannya.Pada masa yang lain, keputusan pertarungan antara johny dan ken memperlihatkan kekalahan teruk bagi Ken. Semasa Johny hendak memijak Ken, tiba-tiba Khalifah telah datang dan masuk campu dalam pertarungan tersebut. Kemudian Khalifah telah menyebabkan kedua-dua kumpulan kongsi gelap itu bersurai. Khalifah membawa Ken yang ketika itu sedang cedera parah ke rumahnya dan merawat Ken. Ken kemudiannya tertanya-tanya tentang mengapa seorang polis hendak membantu seorang penjenayah. Kemudian Khalifah telah menerangkan satu demi satu tentang rancangan yang telah dirancang oleh Reo dalam mengubah keadaan kongsi gelap di Malaysia dan Ken diperlukan untuk membantu.

EpisodeStatus
Takaza #3.1 Baca
Takaza #3.2 Baca
Takaza #3.3 Baca
Takaza #3.4 Baca
Takaza #3.5 Baca
Takaza #3.6 Baca
Takaza #3.7 Baca
Takaza #3.8Terkini Baca Sekarang

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.