Searching..
GENRE KOMIK , , »

Hyperman Oleh Irfan Foner

Bookmark
Tajuk Komik : Hyperman
Pelukis : Irfan Foner
Genre : Motivasi, Rencah kehidupan
Status : Tergendala
Sinopsis : Komik Hyperman menceritakan tentang Hariri, seorang pelajar lepasan SPM yang hendak mencari kerja sambilan bersama rakannya,tamin. Mereka bersama-sama berusaha mencari duti untuk menyara kehidupan! dan 'Hyperman' itu..

EpisodStatus
Kaunter 1 : Cari Kerja Baca
Kaunter 2 : Pengurus Roslan Baca
Kaunter 3 : Pekerja Baru Baca
Kaunter 4 : Hari Pertama Kerja Baca
Kaunter 5 : Kemana dia Menghilang Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.