Searching..


12 Saat Oleh Rainz Firdaus & CPelukis

Impian Oleh R.Xstra

Dr. Syahid Zulkifli Bin Syeikh Mokhtar Oleh Nurul Akma

Ayah, Wiraku Oleh ROJAK

Budak Oleh Mask_hitam

Ayuh David! Oleh Alexa Huke

Abang Bulan Oleh Afiqsanukis

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.