Searching..
GENRE KOMIK »

Hidden Oleh Hana

Tajuk Komik : Hidden
Pelukis : Hana
Genre : Drama, Misteri
Status : Ongoing
Sinopsis : The story of a smart young lady, Maria, in finding the truth of her tragic past. Kisah seorang wanita yang arif, Maria, dalam merungkap misteri kisah silamnya yang penuh tragis.
Rating :

ChapterStatus
Prologue Baca SekarangKlik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL