Searching..
GENRE KOMIK »

Hidden Oleh Hana

Tajuk Komik : Hidden
Pelukis : Hana
Genre : Drama, Misteri
Status : Ongoing
Sinopsis : The story of a smart young lady, Maria, in finding the truth of her tragic past. Kisah seorang wanita yang arif, Maria, dalam merungkap misteri kisah silamnya yang penuh tragis.

ChapterStatus
Prologue Baca SekarangKlik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.