Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Victoria Magic Academy Oleh Nik Afiqi

Bookmark
Tajuk Komik : Victoria Magic Academy
Pelukis : Nik Afiqi
Genre : FantasiAksiSci-Fi
Status : Ongoing
Sinopsis : Ellen Blackwing dan rakan-rakannya dari akademi Victoria menjalankan misi mereka di Meteor Island. Akan tetapi, mereka masih belum mengetahui bahaya yang bakal menimpa mereka di sana. Penduduk kampung Meteor telah ditindas oleh orang yang zalim yang sanggup melakukan apa sahaja demi memenuhi ketamakan nafsu mereka. Bagaimanakah mereka menyelesaikan masalah di Meteor Island?
Rating :

ChapterStatus
Chapter 1 - Meteor Island Adventure Baca
Chapter 2 - Demon Transformation Baca
Chapter 3 - Clash!! Ellen Vs Renki! Baca
Chapter 4 - Dark Magic Baca
Chapter 5 - Nadia Terkini Baca Sekarang

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.