Searching..
GENRE KOMIK , »

Harapan Palsu Oleh Tangan Kanan

Bookmark
Tajuk Komik : Harapan Palsu
Pelukis : Tangan Kanan
Genre : Drama, Cinta, Rencah Kehidupan
Status : Ongoing
Sinopsis : Zuhdi dibesarkan dengan asuhan dan didikan agama sejak kecil.Zuhdi yang bakal memasuki zaman Universiti diberitahu bahawa dia mempunyai kakak susuan di Universiti tersebut dan Zuhdi tidak pernah melihat kakak susuannya itu.Namun,dia telah ditipu oleh seorang wanita yang mengambil kesempatan terhadap Zuhdi demi menyelesaikan masalahnya.

BabStatus
Harapan Palsu - Bab 1 Baca
Harapan Palsu - Bab 2 Baca
Harapan Palsu - Bab 3 Terkini Baca Sekarang

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.