457
Karya Komik
266
Pelukis Komik
13
Genre Komik

Search This Blog

Loading...

Lihat Semua
KOMIK BARU

Komik terkini dan terbaru hanya dari pelukis Komik Malaysia

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini

Gangguan Oleh Leeyat

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini

Tangisan Oleh Irfan Hilal

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini

Penantian Oleh Slasher

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini

Iblis Oleh Al-Hafiz

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini

Dendam Oleh Ume

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini

Written by Oleh Onie

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini

Almari Oleh Rez

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini

Suatu Malam Oleh Nurul Anim

 


  • komik paling dibaca
  • komik paling dibaca
  • komik paling dibaca
  • komik paling dibaca
  • komik paling dibaca
  • komik paling dibaca
  • komik paling dibaca
  • komik paling dibaca
  • komik paling dibaca
  • komik paling dibaca

PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL