Searching..
GENRE KOMIK , »

Harga Oleh Syewe Yoss

Bookmark

Author image

Syewe Yoss

Pelajar tahun akhir perubatan. Freelancer artist separuh masa
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik iniLoad comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.