Searching..


Bang Mat dan Razi - Kampung Zombi Oleh Amirul Ain

Lakonan Oleh LittleAurora

Destinasi Terakhir Oleh IMMZ

Zombi Hibrid Oleh Mangetsu Kizuna

Buapak Segala Zombi Oleh Topekcomics

Menentang Gelombang Zombi Oleh Fuhail

Hidup Berkerja: Overtime! Oleh DannyDA

 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.