Searching..


Bola Sepak Kertas Oleh Aziz Hakimi

Abang Bear Oleh Hama

Kisah Pengawas : RMT Oleh Ryooniisama & Iqram Akmal

Kosong Oleh Fikz

Jajan Oleh Aniff Zazali & Nikeyze

Syifa Oleh TDM

SMK Oleh Mai

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.