Searching..
GENRE KOMIK , , »

Nisrina Oleh Rahimi AF

Bookmark

Author image

Rahimi AF

Seorang pelukis komik yang baru berjinak-jinak dalam dunia komik. Boleh dikatakan masih amateur. Jika suka komik-komik yang saya lukis, jangan lupa share dan vote. Takkan nak biarkan kamu seorang saja yang baca? Sharing is caring :)

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.