Searching..
GENRE KOMIK , »

Seperti Kau Oleh Syaz

Bookmark
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

Syaz

Saya hanya insan yang suka melukis dan ini kali ke dua saya sertai cabaran ini. Saya harap semua orang karya saya kali ini.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.