Searching..
GENRE KOMIK »

Rumah Oleh KuroTori

Bookmark
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

KuroTori

Artist muda baru nak berjinak dalam bidang komik. Mintak tunjuk ajar otai-otai dan para pembaca sekalian!!
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.