Searching..
GENRE KOMIK »

Memori Cinta Nenek Oleh Norlela

Bookmark

Author image

Norlela

Saya berusia 22 tahun dan amat minat membaca komik namun saya tidak pernah mencuba melukis komik atau menyertai mana-mana pertandingan melukis komik sebelum ini.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.