Searching..
GENRE KOMIK , , , »

404 Oleh Hanza

Bookmark

Author image

Hanza

seorang pelajar kursus animasi di Universiti Multimedia. Kini bekerja sambilan sebagai pelukis komik.
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
page caption
KomiklanLazada Malaysia

Undi komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.