Searching..
Pelukis Komik : Hanza

Author image

Hanza
Seorang pelajar kursus animasi di Universiti Multimedia. Kini bekerja sambilan sebagai pelukis komik.


Karya Komik

Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL