Searching..
GENRE KOMIK »

Pokok Puaka Oleh Tunku Yusrini

Bookmark

Author image

Tunku Yusrini

Minat melukis,suka baca komik semua jenis, suka menonton kartun dan movie aksi, ingin menerbit komik sendiri(masih dalam proses)
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.