Searching..


Ini bukan cerita hantu Oleh WheatWeeb

Dendam Oleh Aqish

Pengajaran Pembunuh Oleh Mel

Misteri Tentang Wani Oleh Nadesu & Syida

Misteri Piano Berhantu Oleh Mimidiradraws

Sejati Oleh Aniff Zazali

Kisah Lagenda Oleh Faqihah_ok

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.