Searching..
GENRE KOMIK , »

Lensa Oleh Ein & Lycostvia

Bookmark

Author image

Ein

Merupakan seorang pelajar di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra dalam bidang Tahfiz al-Quran. Meskipun dalam bidang Tahfiz al-Quran beliau cuba mengembangkan bakat dalam bidang penulisan, berbekalkan pengalaman yang ada ada, beliau menulis komik ini dengan bantuan sentuhan grafik oleh adiknya Lycostvia dan menjadikannya kolaborasi pertama mereka.
Author image

Lycostvia

Merupakan lepasan pelajar Maahad Darul Quran, Marang Rusila. Berbekalkan bakat yang ada sejak kecil beliau mengembangkan bakatnya dari semasa ke semasa tanpa menghadiri sebarang kursus dalam bidang melukis.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Undi komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.