Searching..
GENRE KOMIK , »

Fantasi, llusi atau Realiti? Oleh Ichiiestic


Author image

Ichiiestic

Antara spesis manusia terancam yang meluahkan perasaan dan melakarkan pengalaman melalui komik.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL