Searching..


Sarcasm : Lampu Signal Oleh Syahir Angah

Catatan Ira Oleh Ira

Diari Huffaz (Ikhtiar Al-Quran) Oleh Mardhiah Adzis

Cerita Untuk Masa Depan Oleh Prince of Noob & Deaday

Hero Oleh A'amir Raffiq & Nazr Syaff

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.