Searching..
Hero Oleh A'amir Raffiq & Nazr Syaff

Bookmark

Author image

A'amir Raffiq

Seorang pelajar jurusan kejuruteraan di Jepun yang kadang-kadang melukis komik.
Author image

Nazr Syaff

Comic Artist yang bercita-cita tinggi.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.