Searching..
GENRE KOMIK , , »

1984 Oleh Bophairy

Bookmark

Author image

Bophairy

Pelukis Komik 'Ultra Qalif' terbitan Komik M. Seorang yang bekerja kuat dan berpegang kepada prinsip.
Beli page caption

Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.