Searching..
GENRE KOMIK , , »

Gangster Oleh Hanza

Bookmark

Author image

Hanza

Seorang pelajar jurusan animasi di Universiti Multimedia dan bekerja sambilan sebagai pelukis komik di majalah Muslim Teens.
page caption
KomiklanLazada Malaysia

Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.