Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Ugly Oleh Mar dan Rin Kin

Bookmark

Author image

Mar

Penulis yang menulis komik. pernah terbitkan misi fizik dan sobri esah dalam antologi cun
Author image

Rin Kin

Pelukis komik yang misteri~
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.

Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.