Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Jiran Oleh Gekido MMD

Bookmark

Author image

Gekido MMD

"Melukis secara sampingan sekadar mengisi masa lapang"
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.