Searching..
GENRE KOMIK , »

Panggilan Oleh Nuruddin

Bookmark
Author image

Nuruddin

Seorang pelukis part time yang suka menghabiskan masa dengan makan dan tidur.
Author image

AYZ

PEMBANTU/EDITOR - Seorang guru elektrik yang pernah mempunyai minat dalam melukis dan mereka wallpaper. Untuk mengikis bakat lama yang tidak digunakan saya menerima pelawaan Nuruddin dalam bekerjasama untuk kali yang kedua dan berharap saya tidak mengecewakan sesiapa yang pernah mengenali saya.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.