Searching..
GENRE KOMIK , »

Permata Laut Silan Oleh Aemir Khalid & Anshari

Bookmark

Author image

Nuorg

Terbitan sulung ini memperkenalkan Seri, seorang alkemis dan Hitam, yang terkena sumpahan 'Hidup Kekal Abadi', di dalam misi menyelamatkan seorang gadis daripada menjadi mangsa upacara korban. Berkisar di zaman silam alam mistik Melayu, Permata Laut Silan adalah sebuah komik bersiri berwarna, 24 mukasurat, ditulis oleh Aemir Khalid dan dilukis oleh Anshari. Isu #001 yang lengkap boleh dimuat-turun secara percuma atau Bayar Ikut Sukalah untuk menyokong pengkarya.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.