Searching..
GENRE KOMIK , , »

Genius Boy,Saranghae! Oleh Dalila & Atiqah

Bookmark

Author image

Dalila & Atiqah

Berumur 16 & 14 Tahun. Bersekolah Di Smk Semerah, Batu Pahat.

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.