Searching..
GENRE KOMIK »

Sayang Comel Oleh Cocoon

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

Cocoon

Melukis komik secara sambilan,pernah menghasilkan beberapa novel grafik,menerbitkan komik indie dan berkarya di beberapa majalah.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL