Searching..
GENRE KOMIK , »

Cinta Itu Luas Oleh Firdaus dan Naufal

Bookmark

Author image

Firdaus dan Naufal

Merupakan pelajar tingkatan 5 yang sedang menuntut di sebuah Maahad di Jeram Selangor. Firdaus yang pandai melukis tetapi ketandusan dalam idea sedang dibantu oleh Naufal untuk mencadangkan cerita. Kami sedang menghasilkan sebuah komik tebal bertajuk le pirate. Doakan kami!.

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.