Searching..
GENRE KOMIK »

Antara Dua Cinta Oleh Naqib Idlan

Bookmark

Author image

Naqib Idlan

Saya merupakan pelajar semester 4 Graphic Design di Fakulti Seni Lukis Dan Seni Reka UiTM Perak Bandar Seri Iskandar.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.