Searching..
GENRE KOMIK »

Hanya Sepucuk Surat Oleh Nias

Bookmark

Author image

Nias

Seorang yang masih baru dalam dunia pembikinan komik dan melukis komik hanya sekadar hobi.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.