Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Gema Pemikiran Oleh Pyromania dan Amna Shark


Author image

Pyromania

Nak beli note 4 sebab boleh lukis guna pen.
Author image

Amna Shark

Pelukis komik Pendar Ratna di Supreme Comichat.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL