Searching..


Rima Pawana Oleh Amna Shark

Hero Hujung Minggu Oleh Amna Shark & Pyromania

Kakak Taska Oleh Amna Shark

Gema Pemikiran Oleh Pyromania dan Amna Shark

Duga Jeladeri Oleh Amna Shark

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.