Searching..
GENRE KOMIK , , »

Duga Jeladeri Oleh Amna Shark


Author image

Amna Shark

Amna Shark di sini. Itu nama singkatan untuk Amna Syakira. Tak misteri pun sebenarnya, tapi, dalam diam-diam, aku jauh lebih misteri dari yang anda sangka.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL