Searching..


Bebas Oleh Emell

Oh Azura! Oleh Ahmad Random

Aku Bukan Dia Oleh Leuss90

Jajan Oleh Aniff Zazali & Nikeyze

Satu Detik Disaat Bunga Layu Oleh Lychee

Setapak Melangkah Oleh Sang Tauge

Cinta Monyet? Oleh Dody

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.