Searching..
GENRE KOMIK , »

Terima Kasih Oleh Adnin


Author image

Adnin

Bekas pelajar peringkat asasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan undang-undang.Penulis separuh masa dan kini merupakan artis senireka grafik di CaliphCloud.com.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL