Searching..




GENRE KOMIK , , »

Written by Oleh Onie


Author image

Onie

Pendatang baru dalam bidang komik.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini




Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL