Searching..
GENRE KOMIK , »

Dendam Oleh Ume


Author image

Ume

Amat meminati dalam bidang penulisan dan komik. Melukis untuk kepuasan diri dan mahu berkongsi karya dengan orang lain.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.