Searching..
GENRE KOMIK , »

Penantian Oleh Slasher


Author image

Slasher

pelajar universiti utara malaysia, yang sukakan komik, gitar, bola tampar, anime, dan seni. sedang berusaha untuk belajar dan mengasah bakat ke arah yang lebih matang. Sangat suka mendengar pendapat dan hujah yang memberangsangkan.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL